Kapuchypouszy.pl (Tag: odsetki)

Zagrożenia, związane z posiadaniem lokaty

Nawet najbardziej bezpiecznie prezentująca się lokata, znajdująca się w ofercie banku, jaki uchodzi za najbardziej rzetelny, uczciwy i stabilny, nie powinna uśpić naszej czujności. Dokładnie, za każdym razem, kiedy nawiązujemy porozumienie z bankiem w kwestii lokaty i innych sposobów inwestowania pieniędzy, podejmujemy także i pewnego rodzaju ryzyko. To, jakie jest to ryzyko, zależne jest od kolejnych czynników, które następnie, ryzyko to zwiększa, bądź też, ewentualnie, ryzyko to zmniejsza. To, jak duże jest ryzyko, bywa wartością jak najbardziej względną. Nie znaczy to jednak, że bezpiecznie inwestować mogą tylko Wilki z Wall Street; zainteresowanie specyfiką giełdy i światem inwestycji, mogą znacznie zwiększyć szanse potencjalnego inwestora na uniknięcie pułapek, jakie zostać mogą przed nim zastawione przez kolejne organizacje, nastawione na łatwy i szybki, a niestety, niekoniecznie uczciwy zysk. Zagrożenia, związane z posiadaniem lokaty, towarzyszą inwestorowi nieustannie, ale jeżeli zdoła zachować dostatecznie dużo czujności i nauczy się polegać bardziej na swojej intuicji, niż na tym, co usłyszeć można na temat lokat. Zdania, są zawsze podzielone i tym samym, w zależności od tego, jakie są oczekiwania, potrzeby i możliwości inwestora. Dlatego też, wariant, który dla jednego inwestora okaże się spełnieniem oczekiwań, dla innego inwestora, może być zupełnym nieporozumieniem. Różnorodność lokat i sposobów inwestowania, to tak samo błogosławieństwo, co i przekleństwo; naszym zadaniem, nim wybierzemy odpowiedni wariant dla siebie, jest zapoznanie się z dostępnymi wariantami, wraz z jednoczesnym rozpatrzeniem wszelkich potencjalnych stron: tak silnych, jak i tych słabych. Jedną ze wspólnych cech, jaką odznaczają się lokaty, dowolnych parametrów, jest konieczność niejako zamrożenia określonej sumy pieniędzy. Dopóki, pieniądze te, będą mogły spokojnie, mówiąc kolokwialnie, na lokacie poleżeć, nie istnieje większy problem. Niemniej jednak, życie lubi człowieka zaskakiwać i dlatego też, przygotowanymi powinniśmy być na sytuację, w której okazać może się, że potrzebować będziemy znacznej kwoty. Kapitał umieszczony na lokacie, niezależnie od zaistniałej sytuacji, nie będzie mógł nam posłużyć; nie, dopóki nie zakończy się okres trwania lokaty. W przeciwnym razie, zyski z lokaty zostaną znacznie zmniejszone, przede wszystkim o odsetki, które przepadają w większości przypadków całkowicie. Tym samym, przedterminowe zakończenie umowy pomiędzy nami samymi, a bankiem w kwestii lokaty, jest owszem- wykonalne, ale może nas bardzo drogo kosztować. Maksymalny poziom bezpieczeństwa w przypadku uruchamiania lokaty, nawet gdy nie posiadamy specjalistycznej wiedzy o świecie finansów, zapewni nam przede wszystkim ostrożność i czujność. Aby ochronić się przed pozostaniem ofiarą nieuczciwości, warto: - upewnić się, czy naprawdę właśnie tak niski jest wymagany kapitał niezbędny do uruchomienia lokaty, jak mowa jest o tym w ofercie, - dowiedzieć się o ubezpieczeniu lokaty, - sprawdzić, czy kwestie formalne nie są nazbyt zawiłe.
Przez Admin

Kredyt gotówkowy, czyli szansa na zrealizowanie planów

Każdy ma większe, czy mniejsze wydatki. Czasem jednak wielkość tych wydatków jest tak duża, że nie można ich zrealizować za pomocą aktualnie posiadanej kwoty środków. Możliwe jest oczywiście odkładanie pieniędzy, ale wydatki nie zawsze mogą czekać. Wtedy dobrym pomysłem może okazać się pożyczenie pieniędzy w formie kredytu gotówkowego, który można wykorzystać na praktycznie dowolny cel konsumpcyjny. Warto jednak zadbać, aby był to kredyt na korzystnych warunkach, jak nie wiesz czym się kierować to sprawdź oferty na http://www.kredytowysklep.pl/.

Koszty kredytu

Każdy kredyt bankowy, w tym kredyt gotówkowy wiąże się oczywiście z dodatkowymi kosztami, ponieważ oprócz pożyczonej sumy trzeba spłacić jeszcze odsetki. Jednak wybierając kredyt na odpowiednich warunkach można te koszty zminimalizować. Najważniejszym elementem składającym się na koszt kredytu jest jego oprocentowanie, które w zasadzie bezpośrednio decyduje o tym ile kredyt będzie nas kosztował. Jednak mogą być różne warianty oprocentowania. W zależności od tego, który wariant wybierzemy oprocentowanie to będzie zmieniać się w czasie spłaty kredytu lub też nie. Jeśli wybierzemy oprocentowanie zmienne, to jego zmiany będą zachodziły, tak, jak zmiany stóp procentowych. Takie rozwiązanie niesie ze sobą ryzyko droższego kredytu, jeśli stopy procentowe wzrosną, a jednocześnie może to być szansa na niższe odsetki w przypadku obniżki stóp procentowych. Dla tych osób, które nie chcą ryzykować podwyższeniem kosztów kredytu dobrym rozwiązaniem będzie oprocentowanie stałe, które ustalane jest raz na podstawie stóp procentowych w dniu zawierania umowy i taka jego wartość obowiązuje już przez cały czas jej trwania. Oprócz oprocentowania, wpływ na wpływ na koszty mają również ewentualne dodatkowe opłaty, takie, jak opłata prowizyjna.

Sposób spłaty

Olbrzymie znaczenie ma też sposób spłaty kredytu gotówkowego, a konkretnie to na ile i w jakiej wysokości raty będzie rozłożona ta spłata. Wszystko zależeć będzie od indywidualnych możliwości i preferencji i możliwości konkretnego kredytobiorcy. Od tego, czy chciałby on spłacić kredyt szybciej, ale w większych ratach, czy też bardziej zależy mu na tym, aby miesięczne opłaty z tego tytułu były mniejsze, choćby spłacanie miało trwać nieco dłużej. Istnieje ,również możliwość wyboru oferty z ratami równymi lub malejącymi. W pierwszym przypadku wszystkie raty mają taka samą wysokość, natomiast w drugim będą coraz mniejsze, co jest spowodowane tym, że odsetki nalicza się tylko od pozostającego do spłaty kapitału.

Przez Admin