Kapuchypouszy.pl (Tag: oszczednosci)

Lokata walutowa, progresywna i call

Lokaty bankowe, oprócz opcji jednodniowych, progresywnych i strukturyzowanych świadczą również inne możliwości deponowania kapitału. Oprócz powyższych wyróżnia się dodatkowo :

Lokatę walutową – rodzaj lokaty, której istotą jest depozyt w obcej walucie, ta opcja nie cieszy się dużym powodzeniem wśród klientów banku z uwagi na nieprzewidywalność oprocentowania utrudniającego oszacowanie ewentualnego zysku

Lokatę progresywną – rodzaj lokaty, której oprocentowanie stale rośnie, odsetki za utrzymywanie kapitału są odkładane każdego miesiąca dzięki czemu klient może zerwać lokatę przedterminowo nie tracąc ich

Lokatę call- najrzadziej spotykany rodzaj bezterminowej lokaty bankowej dopuszczający jej zerwanie w dowolnym momencie trwania umowy, jej oprocentowanie wykazuje charakter zmienny, a minimalna kwota deponowanych środków wynosi 10 tysięcy złotych

A także wiele więcej - sprawdź je na http://www.rankinglokatowy.com.pl.

Lokaty terminowe i ich oprocentowanie

Lokaty bankowe cechuje ich oprocentowanie w ujęciu rocznym które może być :

Stałe – rodzaj oprocentowania, które nie zmienia się z upływem trwania umowy, jest ono z góry narzucone przez instytucję finansową co daje możliwość samodzielnego obliczenia zysków jeszcze przed założeniem lokaty, tego typu przewidywalność pozwoli rozsądnie dysponować swoimi finansami w przyszłości

Zmienne-typ oprocentowania dopuszczający wprowadzanie przez bank zmian dotyczących jego wysokości, podwyższenie lub obniżenie jego wartości zależy przede wszystkim od wysokości stóp procentowych Narodowego Banku Polskiego oraz wysokości stóp WIBID oraz WIBOR

Lokaty bankowe zostały podzielone również ze względu na długość okresu ich trwania. Wyróżnia się :

Lokaty krótkoterminowe – zakładane na bardzo krótki okres trwający maksymalnie 2 miesiące

Lokaty kwartalne – zawierane zazwyczaj na okres 3 miesięcy, choć czasami mogą trwać również 5 miesięcy

Lokaty średnioterminowe – zazwyczaj trwające od 6 do 9 miesięcy,

Lokaty długoterminowe –ich okres trwania wynosi od 1 roku do nawet kilku lat

Jak odnowić lokatę?

Niezwykle istotna dla klientów instytucji finansowych jest możliwość odnowienia lokaty czyli jej przedłużenie na ten sam okres, na który pierwotnie została zawarta. Biorąc pod uwagę te kwestie wyróżniono lokaty :

Nieodnawialne – po zakończeniu okresu lokowania, wpłacona kwota depozytu wraz z odsetkami zostaje przelana na konto klienta, bądź wypłacona gotówką

Odnawialne – w tym przypadku instytucja finansowa określa wysokość oprocentowania jakie będzie obowiązywało podczas przedłużenia lokaty zazwyczaj jest ono niższe niż za pierwszym razem

Przez Admin